Header

Vermoeidheid, onderschatte 'killer' in het verkeer

  • Vermoeidheid behoort tot de vijf grootste risicofactoren in het verkeer. Wist je dat 10 tot 20% van alle ongevallen veroorzaakt wordt door vermoeidheid? Op autosnelwegen loopt dat zelfs op tot 20 à 30%.
  • Bij zowat 1 op 20 ritten zit er een vermoeide chauffeur aan het stuur.
  • Je risico op een ongeval wordt vier tot zes keer groter als je vermoeid bent.
  • Bovendien zijn ongevallen veroorzaakt door vermoeidheid vaak ernstiger: niet zelden leiden ze tot zware verwondingen of hebben ze zelfs een dodelijke afloop. Omdat de chauffeur in slaap valt, is er vaak geen rem-  of uitwijkspoor te vinden bij een ongeval.
  • Vermoeidheid is een onderschatte ‘killer’ in het verkeer.