Header

Veilig fietsen in groep

Ga je met een groep fietsers de weg op, dan zijn er enkele zaken die je zeker moet weten. Een veilige en succesvolle tocht begint met een goede voorbereiding!

Basisregels

De basisregels verschillen naargelang de grootte van de groep:

 • Minder dan 15 fietsers: Je bent verplicht om de fietspaden te volgen. Als er geen fietspad is, mag je met 2 naast elkaar op de rijbaan fietsen. Buiten de bebouwde kom moet je terug achter elkaar fietsen bij een achteropkomend voertuig.
 • Vanaf 15 tot 50 fietsers: Je mag constant met 2 naast elkaar op de rijbaan fietsen. Het fietspad gebruiken is niet verplicht, maar wel aangeraden. Wegkapiteins en een volgauto zijn niet verplicht, maar wel toegelaten.
 • Meer dan 50 fietsers: Het is verplicht om een wegkapitein en een begeleidende auto vooraan en achteraan de groep te voorzien. De begeleidende auto's houden 30 meter afstand en zijn voorzien van een waarschuwingsbord op het dak.

Wegkapiteins

Wat doet een wegkapitein?

 • Een wegkapitein zorgt voor het goede verloop van een fietstocht.
 • Aan de kruispunten zonder verkeerslichten mag een wegkapitein het dwarsverkeer stilleggen, zodat de groep samen kan oversteken.
 • Een wegkapitein zorgt voor een goede communicatie binnen de groep.
 • Wegkapiteins houden de groep compact door vooraan en achteraan te rijden.

Aan welke voorwaarden moet een wegkapitein voldoen?

 • Een wegkapitein is minstens 21 jaar en moet geen verplichte opleiding volgen.
 • Een wegkapitein draagt aan de linkerarm een band met de nationale driekleur en het woord 'wegkapitein' in zwarte letters op de gele streep.
 • Een wegkapitein gebruikt een rond verkeersbord met rode rand voor het regelen van het verkeer.
 • Een fluohesje is niet verplicht, maar wel aanbevolen.

 

Bescherm jezelf en de groep

 • Draag een fietshelm en je halveert het risico op zware hoofdletsels bij een val.
 • Draag een fluohesje en je maakt jezelf en de groep overdag en bij schemering beter zichtbaar.
 • Draag reflecterend materiaal en je maakt jezelf en de groep in het donker beter zichtbaar.
 • Volg je voorliggers niet blindelings.
 • Breng jezelf en anderen niet in gevaar.
 • Pas de wegcode correct toe!

 

Snelle opfrissing van de voorrangsregels voor fietsers

 • Aan elk kruispunt gelden voorrangsregels, respecteer deze.
 • Je hebt voorrang aan een doorlopend fietspad.
 • Je hebt geen voorrang aan een oversteekplaats voor fietsers.
 • Verleen voorrang aan voetgangers aan of op een zebrapad.

 

Veilig in groep rijden, hoe doe je dat?

Fiets compact

 • Blijf steeds goed gegroepeerd fietsen.
 • Laat maximum één fietslengte onderlinge afstand.
 • Denk ook aan een veilige zijdelingse afstand.

Geef richtingsveranderingen aan

 • Geef als groep op tijd richtingsveranderingen aan.
 • Iedere fietser steekt de juiste arm uit en houdt daarbij rekening met zijn buur. Onder begeleiding van een wegkapitein moet de arm niet worden uitgestoken.
 • Neem een bocht naar links zo ruim mogelijk.

Rits snel en veilig

 • Rits op een snelle en veilige manier op plaatsen waar je niet met twee naast elkaar mag of kan rijden.
 • Spreek vooraf af wie vertraagt en wie invoegt: de links of rechts rijdende fietsers.

Communiceer

 • Geef tekens of signalen door aan elkaar. Elk groepslid draagt hieraan bij.
 • Spreek vooraf af wat er gedaan wordt bij hindernissen en tegenliggers.

 

Een veilige fiets

 • Elke fiets moet wettelijk in orde zijn:
  • voor- en achterrem;
  • bel (tot op 20 m hoorbaar);
  • witte reflector vooraan en rode reflector achteraan;
  • zijdelingse reflectoren in ieder wiel en in de pedalen (aan elke zijde).
 • Een wit licht vooraan en een rood licht achteraan (al dan niet bevestigd op de fiets) zijn verplicht 's nachts en als het zicht beperkt is tot 200 meter.

 

Downloads