Header

Snelheid belangrijkste oorzaak verkeersongevallen

  • Te snel rijden veroorzaakt 30% van alle dodelijke ongevallen. In Vlaanderen eisen zware voeten meer dan 90 levens per jaar, of bijna twee per week (cijfers 2016).
  • Te snel rijden speelt een rol in 15% van alle ongevallen met gewonden. In Vlaanderen gaat het om meer dan 3500 letselongevallen op jaarbasis, of omgerekend een tiental per dag (cijfers 2016).
  • Als de gemiddelde snelheid binnen de bebouwde kom met slechts 1 km/u zou dalen, zouden er bijna 6% minder verkeersdoden vallen, en 4% minder ernstig gewonden.
  • Op de autosnelweg zou een zelfde snelheidsdaling leiden tot bijna 4% minder doden, en nagenoeg 3% minder zwaargewonden.
  • 3 op 4 Vlamingen beseffen dat te snel rijden gevaarlijk is.
  • Jaarlijks worden in Vlaanderen meer dan 2 miljoen bestuurders beboet wegens overdreven snelheid, of meer dan 6000 per dag (cijfers 2016).
  • Ieder jaar organiseert de politie grootschalige acties tegen snelheidsduivels, zowel op autosnelwegen als andere wegen (‘flitsmarathons’).

Bronnen: FOD Economie ADSEI, Vias, SWOV, Federale Politie

Relevante artikels