Header

Ongevallencijfers motorrijders

Het goede nieuws

  • Op langere termijn bekeken zit er een dalende trend in het aantal motorrijders dat in Vlaanderen omkomt in het verkeer. Zo is het dodental op tien jaar tijd, tussen 2008 en 2017, met 36% gedaald.

  • Het aantal gewonden is in dezelfde periode met 30% afgenomen, en het aantal letselongevallen daalde ook met 30%.

 (BRON: Vias Verkeersveiligheidsbarometer 2017)

Het minder goede nieuws

Toch blijven motorrijders een van de meest kwetsbare groepen in het verkeer.

Waarom motorrijders vaak slachtoffer zijn?

  • Dat heeft enerzijds te maken met het feit dat ze geen beschermend koetswerk om zich heen hebben, terwijl ze toch hoge snelheden kunnen halen.

  • Anderzijds speelt hun smalle profiel in hun nadeel. Daardoor merken andere weggebruikers motorrijders minder goed/snel op.

De cijfers

  • Per afgelegde kilometer lopen motorrijders het hoogste risico van alle weggebruikers om bij een ongeval met slachtoffers ernstig of dodelijk gewond te raken. Voor een motorrijder is dat risico 57 keer groter dan voor de gemiddelde autobestuurder (BIVV 2014).

  • Motorrijders leggen ongeveer 1 % van alle ‘voertuigkilometers’ af, maar maken 5 % uit van alle verkeersslachtoffers en 16% van alle dodelijke slachtoffers die ter plaatse overlijden.

  • In 2017 vielen in Vlaanderen 36 dode (ter plaatse overleden) en 1.506 gewonde motorrijders te betreuren bij verkeersongevallen (Vias Verkeersveiligheidsbarometer 2017).