Header

Juridische stappen bij verkeerovertredingen

Onmiddellijke inning

 • Een onmiddellijke inning is een geldboete, die de politie je thuis toestuurt in opdracht van het parket. 
 • Als je akkoord gaat, betaal je ze via overschrijving. Na betaling heeft het parket nog 30 dagen de tijd om anders te beslissen en alsnog te dagvaarden. Dat laatste is eerder uitzonderlijk, maar het is al gebeurd.
 • Weiger je de onmiddellijke inning te aanvaarden en te betalen, dan noteer je je bezwaren op het formulier bij de onmiddellijke inning en stuur je dat terug. Dan komt je dossier bij het parket terecht.
 • Ook als je niet betaalt en niet reageert, gaat je dossier naar het parket.

Minnelijke schikking

 • Het parket zal oordelen of je eventuele bezwaren gegrond zijn. Als dat niet zo is, zullen ze je een minnelijke schikking voorstellen en opnieuw uitnodigen om een geldboete te betalen.
 • Ook als je de onmiddellijke inning niet hebt betaald en niet hebt gereageerd, zal het parket de zaak in handen nemen en nagaan of een minnelijke schikking gevorderd kan worden.
 • De minnelijke schikking is altijd duurder dan de onmiddellijke inning.
 • Na betaling is de straf afgehandeld.
 • Betaal je niet, dan komt het dossier opnieuw bij de parketmagistraat terecht voor verdere stappen.

Dagvaarding voor de politierechtbank

 • Oordeelt het parket dat er andere maatregelen vereist zijn, kunnen zij onder meer beslissen om je te dagvaarden voor de politierechtbank.
 • Ook als je de minnelijke schikking niet hebt betaald, zul je gedagvaard worden voor de politierechtbank.
 • Bij zware overtredingen en recidive moet je meteen voor de rechter verschijnen.
 • Naargelang de aard en ernst van de overtreding kan de rechter een geldboete en/of een verval van het recht tot sturen (rijverbod) opleggen, en in bepaalde gevallen zelfs een werkstraf of gevangenisstraf. Naast een hoofdstraf kan een rechter ook een bijkomende straf uitspreken (bv. een verbeurdverklaring of een beroepsverbod).