Header

Blokrijden: trager gaat sneller

Uit onderzoek blijkt dat je risico op een ongeval toeneemt, naarmate je sneller rijdt dan het verkeer rondom je. Daarom geldt bij druk verkeer op autosnelwegen vaak een lagere snelheidslimiet, het zogenaamde ‘blokrijden’. Tegenwoordig wordt de snelheidslimiet dan meestal aangegeven door variabele verkeersborden boven de rijstroken. Dat ‘elektronische blokrijden’ verbetert de doorstroming én zorgt voor meer veiligheid, omdat alle voertuigen ongeveer dezelfde snelheid aanhouden. Daardoor daalt het risico op ongevallen ook.